Profesor Dr. Florin Mitu desfăşoară în paralel cu activitatea clinică şi o impresionantă activitate didactică şi ştiinţifică, concretizată prin cărţile şi articolele publicate în ţară şi în străinătate.

Activitatea sa clinică şi ştiintifică a fost certificată internaţional în 2005 prin acordarea titlului de Fellow al Societăţii Europene de Cardiologie (FESC).

Poza de grup a membrilor Societăţii Europene de Cardiologie (ESC) ce au primit titlul de Fellow în 2005 împreună cu preşedintele ESC, Prof. M. Tender, în timpul ceremoniei de decernare a titlului (Congresul Societăţii Europene de Cardiologie, Stockholm, 2005).

Pagina oficială a Societăţii Europene de Cardiologie

 

Mic ghid al practicianului: Dislipidemia

Organizată într-o formă succintă şi uşor accesibilă, cartea prezintă voit didactic ultimele noutăţi din domeniul vast al dislipidemiilor. Accentul este pus de diagnosticul precoce şi pe tratamentul complex având ca scop normalizarea parametrilor lipidici şi scăderea riscului cardiovascular.

 

Actualităţi in semiologia respiratorie şi cardiovasculară

Cartea conţine o aducere la zi a noţiunilor teoretice şi practice de semiologie a aparatelor respirator şi cardiovascular cu noutăţile din ultimii 5 ani. Preocuparea autorului de organizare şi sistematizare a materialului este evidentă în aşa fel încât noţiunile să fie logice şi accesibile studenţilor, dar şi rezidenţilor şi tinerilor medici specialişti.

 

Mic ghid al practicianului – Hipertensiunea arterială

Cartea se inscrie în seria ghidurilor practice de diagnostic şi tratament utile atât prin caracterul de actualitate al informaţiilor, cât şi prin organizarea sistematizată sub formă de scheme şi tabele uşor de accesat şi de reţinut.

Conform studiului SEPHAR aproximativ 40% din populaţia României suferă de hipertensiune arterială, ceea ce face ca diagnosticul şi tratamentul corect şi precoce să aibă o importanţă deosebită.

 

Mic ghid al practicianului – Fumatul

Fumatul este unul din cele mai importante vicii ale perioadei actuale şi în acelaşi timp unul din principalii factori de risc cardiovascular şi pentru bolile respiratorii. Deoarece este un factor de risc modificabil este important a se cunoaşte metodele non farmacologice şi farmacologice prin care se poate trata dependenţa de fumat. Cartea sintetizează principalele aspecte ce fac din fumat o adevarată problemă de sănătate publică, mecanismele prin care fumatul işi exercită acţiunile nocive şi un ghid practic de renunţare la fumat.

 

Semiologie medicală generală

“Apariţia unui manual de semiologie medicală este un eveniment editorial important pentru învăţământul medical. Semiologia este prima materie clinică în programa de învăţământ, cea care deschide studenţilor drumul către meseria lor viitoare. Aceasta face ca modul în care este abordată această disciplină să se reflecte in toată pregătirea ulterioară a viitorilor medici. În acest context lucrarea elaborată sub redacţia domnului Conf. Univ. Dr. Florin Mitu reprezintă o contribuţie exemplară. Cu un conţinut larg privind toate aspectele semiologiei, clar redactată, bogat ilustrată, această lucrare reprezintă un excelent instrument de învăţământ. Calitatea lucrării face ca ea să nu fie utilă numai studenţilor, ci şi tinerilor medici (chiar şi celor mai puţin tineri) care doresc să îşi reamintească şi împrospăteze noţiunile de semiologie. Nu pot decât să o recomand cu căldură atât studenţilor Universităţii ieşene, cât şi tuturor celor care doresc să practice o activitate medicală clinică de calitate”.
Prof. Dr. Ion Bruckner, UMF Bucuresti

 

Semiologie medicală – aparatul renal, digestiv şi sistemul hematopoietic

“Lucrarea se adresează studenţilor, dar, prin modul de abordare, este deosebit de utilă şi pentru medicii rezidenţi sau cei care doresc să îşi reîmprospăteze cunoştinţele în aceste domenii. Prin natura ei semiologia este o disciplină mereu actuală şi deosebit de necesară în practica medicală zilnică. Cu atât mai mult această prezentare realizată sub coordonarea domnului Conf. Dr. Florin Mitu abordează atât semiologia clinică clasică, cât şi pe cea paraclinică fiind prezentate elementele semiologiei de laborator hematologice, biochimice şi imagistice moderne cu indicaţiile şi limitele metodei respective. Cititorul capătă astfel o privire de ansamblu asupra modului de abordare clinică coerentă a pacientului.”
Prof. Dr. Ion Bruckner, UMF Bucuresti

 

Actualităţi în cardiologie

“Cartea de faţă vine să reediteze iniţiativa de acum trei ani de zile a colectivului Clinicii de Cardiologie din Oradea, reuşind să adune elemente moderne de fiziopatologie, diagnostic şi tratament în bolile cardiovasculare. Ca element de noutate cu o deosebită valoare ştiinţifică şi morală remarc colaborarea excepţională cu colectivul de cardiologi ai Clinicii de Recuperare Cardiovasculară din Iaşi. Contribuţia adusă de acest colectiv tânăr condus cu mare competenţă de Conf. Dr. Florin Mitu aduce un suflu nou cărţii, imprimându-i calitate, profesionalism şi competenţă.”
Prof. Dr. Mircea Ioachim Popescu, UMF Oradea

 

Sindromul metabolic – un paradox al civilizatiei?

“Sindromul metabolic reprezintă un subiect fierbinte şi de mare interes pentru practicieni, atât prin dimensiunea epidemiologică cât şi prin impactul major in morbi-mortalitate.
Întâmpinat iniţial cu rezerve, sindromul metabolic s-a dovedit a nu fi un concept speculativ, ci un instrument operaţional preţios, cardiologia modernă progresând de la identificarea unor factori de risc, la conceptul de risc global şi apoi, la abordarea holistică a riscului vascular individual.”
Prof. Dr. Gabriel Ungureanu, UMF Iasi

 

Semiologie medicală – aparat respirator şi aparat cardiovascular

Acest manual acoperă în întregime aspectele semiologice ale aparatelor respirator şi cardiovascular, de la anamneză până la tehnicile speciale de examen fizic şi până la investigaţia paraclinică uzuală. Abordarea coerentă şi completă a aspectelor semiologice oferă studenţilor dar şi medicilor în formare de specialitate, un îndrumător teoretic de o deosebită valoare.

 

Recuperarea bolnavilor cu cardiopatie ischemică

Cartea este un ghid practic ce prezintă un ansamblu de criterii şi procedee ştiinţific acceptate, atât pentru evaluarea capacităţii de efort, cât şi pentru derularea propriu zisă a acţiunilor recuperatorii, fără a ocoli însă erorile sau riscurile care pot greva un program de recuperare; acestea sunt analizate cu obiectivitate ştiinţifică şi însoţite de recomandările care le pot evita.

Elemente de certă noutate aduc în mod particular secţiunile care tratează recuperarea insuficienţei cardiace şi reabilitarea după revascularizaţie miocardică, aceste domenii relativ recente de aplicare a procedeelor recuperatorii fiind topice extrem de dinamice şi de “fierbinţi” ale medicinii cardiovasculare actuale.

 

Insuficienţa cardiacă ischemică

Cartea menţionează teoriile clasice şi moderne circumscrise subiectului, tabloul clinic şi paraclinic, insistându-se asupra modalităţilor de evaluare a afecţiunii, obiectivul final stabilit de autor vizând tratamentul complex al afecţiunii prin prisma conceptului modern al reabilitării cardiace.

Cuprins: Fiziopatologia insuficienţei cardiace ischemice • Mecanisme adaptative • Remodelarea cardiacă în insuficienţa cardiacă ischemică• Remodelarea vasculară periferică în insuficienţa cardiacă• Diagnosticul insuficienţei cardiace ischemice • Diagnosticul pozitiv al insuficienţei cardiace • Evaluarea performanţei cardiace • Evaluarea capacităţii de efort • Stratificarea riscului în insuficienţa cardiacă ischemică• Reabilitatea comprehensivă in insuficienţa cardiacă ischemică• Definirea reabilitătii cardiace • Tratamentul medicamentos în insuficienţa cardiacă ischemică• Corecţia factorilor de risc cardio-vasculari • Recuperarea fizică în insuficienţa cardiacă ischemică• Reabilitarea după revascularizare miocardică în insuficienţa cardiacă ischemică• Reabilitarea psihologică.